Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

unfit [ˌʌnˈfɪt]adjektivolämplig, oduglig <for till, som; to att>, oförmögen <for till; to att>; ovärdig <for sth ngt>unfit for human consumption otjänlig som människofödai dålig kondition
consumption [kənˈsʌmʃən]substförtäringunfit for human consumption otjänlig som människofödakonsumtion, förbrukning
© NE Nationalencyklopedin AB