Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

undertook [ˌʌndəˈtʊk]imperf. avunder take
undertake [ˌʌndəˈteɪk] (undertook undertaken)verbföreta <undertake a journey>åta sig <undertake a task, undertake to do sth>, förbinda sig <undertake to do sth>garantera
© NE Nationalencyklopedin AB