Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 underlay [ˈʌndəleɪ]substantivunderlagunderlay felt underlagsfilt
2 underlay [ˌʌndəˈleɪ]imperf. avunder lie
underlie [ˌʌndəˈlaɪ] (underlay underlain)transitivt verbligga under, bilda underlaget tillbildl. bära upp, vara (utgöra) grundvalen till; ligga bakom (under)
© NE Nationalencyklopedin AB