Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uncle [ˈʌŋkl]substfarbror, morbrorUncle Sam Onkel Sam personifikation av USAUncle Tom neds. svart person som anses vara underdånig mot de vita
US [ˌju:ˈes]skiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. ipa-group saknasförk. för United Statessubstthe US USA (före subst.) Förenta Staternas, USA:s, amerikansk
[ˌju:ˈes]skiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. ipa-group saknasförk. för Uncle Sam
start [stɑ:t]verbbörja, startato start with a) för det första b) till att börja medstarting May 1st… med början den 1 maj…starta, ge sig i väg, sätta igånglet’s get started! nu sätter vi igång!I can’t get the engine started jag kan inte få igång (starta) motornrycka till, haja tillthe tears started to her eyes hon fick tårar i ögonenstart a fire tända en eldstart sb in life hjälpa fram ngnhis uncle started him in business hans farbror hjälpte honom att etablera sig
[stɑ:t]substbörjan, start; avfärdmake a fresh start börja om från börjanfor a start vard. för det förstaförsprång <a few metres’ start>startplats, startgive a start rycka till, haja tillby fits and starts ryckvis, stötvis
would [wʊd, obetonat wəd, əd]hjälpverb (imperf. av will)skulle <I would do it if I could, he was afraid something would happen>that would be nice det vore trevligtwould you believe it? kan man tänka sig!I wouldn’t know inte vet jaghow would I know? hur skulle jag kunna veta det?if that would suit you om det passarville <he wouldn’t do it, I could if I would>I wish you would stay jag önskar du ville stanna, jag skulle vilja att du stannadeif it would only stop raining om det bara ville sluta regnaskulle absolutof course it would rain naturligtvis måste (skulle) det regnaskulle vilja <would you do me a favour?>shut the door, would you? stäng dörren är du snäll!brukade, kunde <he would sit for hours doing nothing>tordehe would be your uncle, I suppose han är väl din farbror?it would seem that… el. it would appear that… det vill synas som om…
© NE Nationalencyklopedin AB