Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

twist [twɪst]substvridninghe gave my arm a twist han vred om armen på miga story with a twist en historia med en oväntad poängkrök <a twist in the road>vrickning
[twɪst]verbsno, vrida; vrida ur <twist a wet cloth>twist sb’s arm a) vrida om armen på ngn b) utöva påtryckningar på ngntwist and turn vrida och vränga påtvinna, fläta ihop, fläta samman <into till>vira, linda <round kring>sno sig, slingra sig, vrida sigtwist and turn el. twist slingra sig framvrida ur led, vricka; förvridaI have twisted my ankle jag har vrickat foten
© NE Nationalencyklopedin AB