Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

twinkle [ˈtwɪŋkl]verbtindra, blinka <stars that twinkle in the sky>, blänka
[ˈtwɪŋkl]substtindrande <the twinkle of the stars>, blinkandeglimt i ögatin a twinkle el. in the twinkle of an eye på ett litet kick
© NE Nationalencyklopedin AB