Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

twice [twaɪs]adverbtvå gånger <I’ve been there twice>twice a day två gånger om dagentwice as many el. twice the number dubbelt så mångathink twice before doing sth tänka sig för innan man gör ngttwice 3 is 6 2 gånger 3 är 6
a [ə el. ] och framför vokalan [ən]obestämda artikelnen, etttwice a day två gånger om dagen
daily [ˈdeɪlɪ]adjektivdaglig
[ˈdeɪlɪ]adverbdagligen <she came daily>, om dagen <twice daily>
[ˈdeɪlɪ]substdagstidning
once [wʌns]adverben gångonce or twice ett par gångeronce bitten twice shy ordspr. bränt barn skyr eldenonce again el. once more en gång till, ännu en gångonce and for all en gång för allaonce in a while en och annan gångfor once för en gångs skullat once a) med detsamma, genast b) på samma gångall at once a) plötsligt, med ens b) alla på en gången gång, förronce upon a time there was a king det var en gång en kung
[wʌns]konjunktiononce he had done it när han väl hade gjort det
as [æz, obetonat əz]adverb och konjunktion, lika <I’m as tall as you>twice as heavy två gånger så tungjämförande som <I’m as tall as you>såsom, till exempeltry as he might hur han än försöktetid just när (som)orsak eftersom, <as you are late you won’t get any dinner>
[æz, obetonat əz]pronomensom <the same as>, såsomsuch as sådant som, sådana som
[æz, obetonat əz]särskilda uttryck:as for vad beträffaras good as så gott somas if som omas it is redan nuas it were så att sägaas regards el. as to vad beträffaras yet ännu så länge
weight [weɪt]substvikt, tyngd <the pillars support the weight of the roof>weights and measures mått och viktloss of weight viktförlusthe is twice my weight han väger dubbelt så mycket som jagshe is worth her weight in gold hon är värd sin vikt i guldgive short weight väga knappt, väga snåltlose weight gå ned i vikt, magrapull one’s weight göra sin del, göra sin insatsput on weight gå upp i vikttyngd, börda <the weight of his responsibility>; tryck <a weight on the chest>that was a weight off my mind (heart) en sten föll från mitt bröstattach weight to fästa vikt vidher words carry no weight hennes ord väger lättgive (lend) weight to one’s words ge eftertryck (kraft, tyngd) åt…throw one’s weight about vard. göra sig märkvärdig, flyta ovanpåsport. kulaput the weight stöta kulaputting the weight kulstötningsport. el. boxn. viktklassi kapplöpning handikappvikt
© NE Nationalencyklopedin AB