Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

twelfth [twelfθ]räkneord och substantivtolfte; tolftedel; jfr fifth
Twelfth Night [ˌtwelfθˈnaɪt]substantivtrettondagsafton
Twelfth Day [ˌtwelfθˈdeɪ]substantivtrettondagen
twelfth man [ˌtwelfθˈmæn]substantivkricket. reservspelare
© NE Nationalencyklopedin AB