Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

try [traɪ]verbförsöka <at med>; försöka sig <at >, försöka med <try knocking at the door>he tried his best to beat me han gjorde sitt bästa för att besegra migtry one’s hand at sth försöka sig på ngt, ge sig på ngtprova, pröva <have you tried the new recipe?>sätta på prov <try sb’s patience>jur. behandla, handlägga, döma ijur. åtala <be tried for murder>
[traɪ]verb [traɪ]substförsökhave a try at sth göra ett försök med ngt, pröva ngt (med adv. o. prep.)try onprova <try on a new suit>vard.don’t try it on with me! försök inte med mig!try outgrundligt pröva, prova, prova
snap [snæp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnafsa, snappa, hugga <at efter>snap up nafsa (nappa) åt sig, snappa upp2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfräsa, fara ut <she snapped at him>3snap el. snap off a) gå av (itu), brytas av (itu) b) bryta av (itu); slita av <snap a thread>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasknäppa, knäppa till; knäppa med <snap one’s fingers>, smälla med <snap a whip>snap shut smälla igen5vard.snap into it raskt ta itu med sakentry to snap out of it! försök att komma över det!
[snæp]substknäpp, knäppande <a snap with one’s fingers>knäck; smäll <the oar broke with a snap>tryckknapp
1 let [let] (let let el. letting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslåta, tillåtalet’s have a drink! ska vi ta en drink?let me introduce… får jag presentera…just let him try vanligen han skulle bara våga!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassläppa in <my shoes let water>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashyra ut <let rooms>to let att hyra
[let] (let let el. letting)
verb (med adv. o. prep.)let alonelåta vara, låta bli <let her alone!>för att inte tala om, ännu mindre <he can’t look after himself, let alone others>let belåta vara, låta bli <let him be!>let downsläppa ner, sänka nerlägga ner, släppa ner <let down a dress>lämna i sticket, svika <let down a friend>let gosläppa <let me go!>, släppa lössläppa tagetlåta gålet oneself go slå sig löslet insläppa in <let in sb, let in light>let oneself in låsa upp (öppna) och gå inlet in the clutch släppa upp kopplingenlet oneself in for inlåta sig på, ge sig in påyou’re letting yourself in for a lot of work du får bara en massa arbete på halsenlet sb in on inviga ngn ilet intosläppa in ibe let into slippa in iinviga i, låta få veta <let sb into a secret>let loosesläppa, släppa löslet offavskjuta, bränna av <let off fireworks>låta slippa undan <let sb off with a fine>be let off slippa undansläppa ut t.ex. ånga, tappa avsläppa av <let me off at 12th Street!>släppa sig fjärtalet onvard.skvallra <I won’t let on>låtsas, låtsas omlet outsläppa ut, släppa lösbe let out släppas ut, släppas lös, slippa utavslöja <let out a secret>hyra utlet upavta, minskathe wind is letting up vinden börjar avta
get [get] (got gotperf. p. amer. ofta gotten el. getting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas, lyckas få, skaffa sig <get a job>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfånga, få tag i; få fast, sätta dit <they got the murderer>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. fatta, haja <do you get what I mean?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma, lyckas komma <get home>5have got hahave got to vara (bli) tvungen att6get sth done se till att ngt blir gjort; få ngt gjortget sb to do sth få ngn att göra ngtget one’s hair cut klippa sig, klippa håret7get to småningom komma att, lära sig att <I got to like him>get to know få reda på, få veta, lära kännait was getting dark det började bli mörktget going komma i gångget talking börja prata8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbli <get better>get married gifta sig
[get] (got gotperf. p. amer. ofta gotten el. getting)
verb (med adv. o. prep.)get aboutresa omkring, röra på sigkomma ut, sprida sig om rykteget alongklara sig, reda sigI must be getting along jag måste ge mig i vägdo you get along? kommer ni överens?komma åt, , hacka på <you’re always getting at me>syfta på, menawhat are you getting at? vart är det du vill komma?get awaykomma i vägkomma undan, rymmaget away with komma undan medget away with it klara sig, slippa undanget backfå igen, få tillbakaåtervändaget one’s own back ta revansch <she got her own back>get bykomma förbiklara sigget downfå ner, få i siggå ner (av), komma ner (av), göra nedstämddon’t let it get you down ta inte vid dig så hårt för detget down to ta itu medget inta sig in, komma inhinna med, klämma in <they get in all the work they can>get intostiga in i (upp på), komma in i (upp på)råka (komma) i <get into danger>, komma in i, <get into bad habits>get offfå av (upp, loss), ta av (upp, loss)gå av, stiga av, slippa undanhe got off lightly han klarade sig lindrigtge sig av, komma i vägget off on bli tänd påget off to bed gå och lägga sigget off to sleep somna inget off work bli ledig från arbetetget onfå (sätta) på; ta (få) på siggå på, stiga på, sätta sig påget on one’s feet stiga upp, komma upp, resa sig för att talashe gets on my nerves hon går mig på nervernalyckas, ha framgång; trivashow is he getting on? hur har han det?how is the work getting on? hur går det med arbetet?get on with it! el. get on! skynda (raska) på!komma bra överens, trivas <with sb med ngn>he is easy to get on with han är lätt att umgås medhe is getting on in years el. he is getting on in life han börjar bli gammaltime is getting on tiden gårbe getting on for närma sig, gå mot <he is getting on for 70>get on to komma upp på <get on to a bus>get outfå fram <get out a few words>, hämta fram, ta fram <he got out a bottle of wine>; få ut (ur), ta ut (ur)gå (komma, stiga, ta sig) ut <of ur>, komma upp <of ur>get out of a) komma ifrån <get out of a habit> b) slingra sig undan <try to get out of washing up>get overfå undangjordkomma över <get over one’s shyness>, hämta sig från <get over an illness>, glömmaget roundkringgå <get round the law>, komma ifrånlyckas övertalashe knows how to get round him hon vet hur hon ska ta honomget round to få tillfälle tillget throughgå (komma, klara sig) igenom; bli färdig medkomma fram äv. i telefongöra slut på <get through all one’s money>get tokomma fram till, get to bed komma i sängwhere has it got to? vart har det tagit vägen?get togetherfå ihop, samla, samla ihopget upgå upp, stiga upp <get up early in the morning>; resa sigget up to komma till, ställa tillget up to mischief hitta på rackartyg
© NE Nationalencyklopedin AB