Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trunk [trʌŋk]substantiv[träd]stambål kroppsdelkoffert, trunk; amer. äv. bagageutrymme, bagagelucka i biltrunk murder koffertmord a) zool. snabel b) sl. kran, snok näsa
tree trunk [ˈtri:trʌŋk]substantivträdstam
trunk road [ˈtrʌŋkrəʊd]substantivriksväg, huvudväg
trunk call [ˈtrʌŋkkɔ:l]substantivtele. hist. rikssamtal
trunks [trʌŋks]substantiv i plural a) badbyxor b) idrottsbyxor, shortspl. av trunk
stow [stəʊ]transitivt verb a) stuva [in] <äv. stow in>, packa <stow clothes into a trunk>stow cargo in ⁅a ship's holds⁆ lasta…, ta in last i… b) packa [full] <stow a trunk with clothes> c) rymma <the packing case stows nearly a cubic metre>sl.stow it! håll käften!
intransitivt verbrymmas <the box stows easily on the rack>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:stow awaystuva undan; gömmagömma sig ombord o.d., fara som fripassagerare
1 lock [lɒk]transitivt verblåsa [igen], stänga [till] med låsdata. låsainnesluta; omsluta, [om]slingra, omfamnalocked in an embrace tätt omslingradelock horns drabba samman <with med>
intransitivt verbgå i lås, låsas <the door locks automatically>, gå att låsa, kunna låsas <does this trunk lock?>
substantivlås äv.data.under lock and key inom lås och bom, under (inom) lås, inlåstput sth under lock and key låsa in (ner, undan) ngtpå gevär o.d. säkringlock, stock, and barrel rubb och stubb, hela rubbetspärrslussair lock luftslussbil. vändradiefour turns [of the wheel] from lock to lock fyra rattvarv mellan fulla framhjulsutslagvanl. amer. bildl.,have a lock on sth ha ett grepp över ngtget a lock on sth få grepp om ngttransitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:lock awaylåsa undan <lock away the jewellery>lock inlock outlåsa ut, stänga (låsa) utelockouta, avstänga från arbetetlock uplåsa (stänga) till <lock up a room>låsa in (undan) <lock up the jewellery>spärra in <lock up a prisoner>låsa, binda <his capital is locked up in land>låsa [dörren (dörrarna)] [efter sig]
© NE Nationalencyklopedin AB