Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trousersˈtraʊzəzsubst pllångbyxor <a pair of trousers>trousers pocket byxficka
baggy [ˈbægɪ]adjektivpåsig, säckig <baggy trousers>
tight [taɪt]adjektivåtsittande, åtsmitande, tajt, snäv <tight trousers>, trång <tight shoes>be in a tight corner vara i knipaspänd <a tight rope>fast, hård <a tight knot>a tight hold ett fast grepp, ett hårt greppkeep a tight hold over sb hålla ngn kort, hålla ngn i schacksnål, njugg, knapp, stram <a tight budget>vard. packad berusad
[taɪt]adverbtätt, fast, hårthug sb tight krama ngn hårtsleep tight! vard. sov gott!
seat [si:t]substsittplats, plats, sätekeep one’s seat sitta kvartake a seat sätta sig, sitta nedplease take a seat! var så god och sitt!take one’s seat inta sin platsthis seat is taken den här platsen är upptagenplats, biljett <book four seats for ‘Hamlet’>seat reservation sittplatsbeställning; sittplatssits på möbelbak, stussthe seat of the trousers (skiljetecken mellan denna RCA och föreg. tilde saknasamer. pants) byxbakenplats, mandat
[si:t]verbsätta, placera, låta sittata plats, sätta sig <please be seated!>ha plats för, rymma <the car seats 5 people>
press [pres]substtryckning, press, tryckat the press of a button när man trycker på en knapppress <a hydraulic press>pressande, pressning av t.ex. klädertryckpress; tryckeri, tidningspress
[pres]verbpressa <press one’s trousers>; trycka <press sb’s hand>; krama, klämmapress the button trycka på knappenpressa, försöka tvinga <press sb to do sth>ansätta <be hard pressed>be pressed for ha ont om <be pressed for time>pressa, trycka <on >press for yrka på <press for higher wages>press on el. press forward pressa på, tränga sig fram, skynda framåt
© NE Nationalencyklopedin AB