Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trod [trɒd]imperf. av tread
treadtred (trod trodden)verbtrampa, träda, stiga; trampa tilltread on sb’s toes trampa ngn på tårnatread down trampa ner, vandra på <tread a path>
tredsubststeg, gångtrampyta på fot el. skoslitbanatread el. tread pattern slitbanemönster, däckmönster
© NE Nationalencyklopedin AB