Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trickle [ˈtrɪkl]verbdroppa, drypa <with av>, sippra, trilla, rinna sakta <the tears trickled down her cheeks>trickle out a) sippra ut <the news trickled out> b) droppa ut, droppa av <people began to trickle out of the theatre>
[ˈtrɪkl]substdroppande; droppe
© NE Nationalencyklopedin AB