Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

travelling [ˈtræv(ə)lɪŋ]substantivresande, att resa, resor
adjektivresande, kringresande <travelling circus>rese-, res-
travelling companion [ˈtræv(ə)lɪŋkəmˌpænjən]substantivreskamrat
travelling library [ˌtræv(ə)lɪŋˈlaɪbr(ə)rɪ]substantivvandringsbibliotekbokbuss
travelling expenses [ˈtræv(ə)lɪŋɪkˌspensɪz]substantiv i pluralresekostnader
travelling salesman [ˌtræv(ə)lɪŋˈseɪlz|mən] (pl. -men)substantivngt åld. handelsresande, representant
scholarship [ˈskɒləʃɪp]substantivskol. el. univ. stipendiumtravelling scholarship resestipendiumvetenskaplig noggrannhetlärdom spec. humanistisk
rug [rʌg]substantiv[liten] mattabedside rug sängmattafilt; vagnstäcke[travelling] rug [res]plädpull the rug [out] from under sb få ngn att tappa (förlora) fotfästet
expense [ɪkˈspens]substantivutgift <household expenses>; utlägg; [om]kostnad <heavy expenses>; bekostnad äv. bildl. <be funny at sb's expense>travelling expenses resekostnaderno expense spared kosta vad det kosta villgo to the expense of kosta på sigput sb to the expense of sth förorsaka ngn kostnader (kostnader för ngt)
keen [ki:n]adjektivivrig <I am keen on going again>; entusiastisk <a keen sportsman>; passionerad <a keen lover of music>be keen äv. ha lust[as] keen as mustard, vard.se mustardkeen on pigg på, angelägen om, entusiastisk för <sth ngt; doing sth att göra ngt>; förtjust (kär) i <he is keen on Mary>keen on travelling reslystenom sinnen, förstånd skarp <keen sight, keen hearing, a keen eye (blick) for>; fin <a keen nose for>; skarpsinnig, klok, klipskom känslor m.m. intensiv; häftig <a keen pain>; bitter <keen sorrow>; livlig, stark <a keen sense of duty>; levande <a keen interest>; frisk <a keen appetite>; hård <keen competition>bildl. skarp, intensiv; genomträngande, isande <a keen wind>, bitande <keen satire, keen sarcasm>skarp, vass <a keen edge, a keen razor>
© NE Nationalencyklopedin AB