Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

travelling [ˈtrævəlɪŋ]substresande, att resa, resortravelling companion reskamrattravelling expenses resekostnader
[ˈtrævəlɪŋ]adjektivresande, kringresande <travelling circus>
scholarship [ˈskɒləʃɪp]substlärdomvetenskaplig noggrannhetskol. el. univ. stipendiumtravelling scholarship resestipendium
expense [ɪkˈspens]substutgifttravelling expenses resekostnadershe did it at my expense hon gjorde det på min bekostnad
© NE Nationalencyklopedin AB