Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trap [træp]substfälla, snarafall into the trap gå i fällanset a trap for gillra en fälla förfallucka, falldörr, lucka i golvet el. taket
[træp] (-pp-)
verbsnara, fånga, snärjatrapped in a burning building instängd i en brinnande byggnadtrap sb into doing sth lura ngn att göra ngtsätta ut fällor på, sätta ut snaror itrap a ball fotb. dämpa en boll
booby trap [ˈbu:bɪtræp]substelakt skämt, fällamil. minfälla
poverty [ˈpɒvətɪ]substskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasfattigdomlive below the poverty line leva under existensminimumpoverty trap social fälla, bidragsfälla
1 spring [sprɪŋ] (sprang sprung)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashoppa <spring out of bed, spring over a gate>, rusa <at sb på ngn>, fara, flyga <spring up from one’s chair>the doors sprang open dörrarna flög uppspring to one’s feet rusa upp2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasrinna, sprutatears sprang to her eyes hennes ögon fylldes av tårar3spring el. spring up a) om växter spira, skjuta upp b) dyka uppindustries sprang up in the suburbs industrier växte snabbt upp i förorterna4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasspränga <spring a mine>, utlösaspring a trap få en fälla att slå igen <upon om>5spring sth on sb överraska ngn med ngt
[sprɪŋ]substsprång, hoppkälla <hot spring>medicinal spring hälsobrunnfjäder <the spring of a watch>; resårpl. springs fjädringspring mattress resårmadrass
© NE Nationalencyklopedin AB