Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

transplantation [ˌtrænsplɑ:nˈteɪʃən]substomplanteringförflyttning, överflyttningmed. transplantation <heart transplantation>
transplant [trænˈsplɑ:nt]verbplantera omförflytta, flytta övermed. transplantera
[ˈtrænsplɑ:nt]substmed.transplantation <a heart transplant>transplantat
© NE Nationalencyklopedin AB