Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

translation [trænsˈleɪʃən]substöversättning <into till>
word-for-word [ˌwɜ:dfəˈwɜ:d]adjektivordagrann <a word-for-word translation>
unfaithful [ˌʌnˈfeɪθfʊl]adjektivotrogen <to mot>, trolös <an unfaithful lover>otillförlitlig <unfaithful translation>
© NE Nationalencyklopedin AB