Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

transfer [trænsˈfɜ:] (-rr-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasflytta, flytta över, föra överin a transferred sense i överförd bemärkelse2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasöverlåta <to sb på ngn>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgirera; ekon. transferera, överföra4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassport. sälja, transferera spelare
[ˈtrænsfə]substförflyttning; överflyttning; omplaceringtransfer fee sport. transfersumma, övergångssumma för spelaretransfer list sport. transferlistadekal, överföringsbild, gnuggbildgirering; ekon. transferering, överföring
giroˈdʒaɪrəʊ (pl. ~s)substpostgiro, bankgirogiro account postgirokontopay by giro el. transfer by giro gireragiroutbetalning
© NE Nationalencyklopedin AB