Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

transaction [trænˈzækʃən]substtransaktion, affär <the transactions of a firm>; affärsuppgörelse
witness [ˈwɪtnəs]substvittnebe witness to vara vittne till, bevittnabevittnare <witness of a signature>
[ˈwɪtnəs]verbvara vittne till, bevittna <witness an accident>, uppleva, vara med om; närvara vid <witness a transaction>bevittna <witness a document, witness a signature>; vittna, betyga, intyga <that att>vittna, vara vittne
© NE Nationalencyklopedin AB