Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

training [ˈtreɪnɪŋŋ]substutbildning; träningin training i god kondition, tränadbe out of training ha dålig kondition, vara otränadgo into training lägga sig i träning, fostran, skolningdressyrmil. exercis, drill
training-camp [ˈtreɪnɪŋkæmp]substträningsläger
training-shoes [ˈtreɪnɪŋʃu:z]subst plträningsskor
toilet training [ˈtɔɪlətˌtreɪnɪŋ]substbarns potträning
speech-training [ˈspi:tʃˌtreɪnɪŋ]substtalträning, talteknik
PT [ˌpi:ˈti:]förk. för physical training
vocational [vəˈkeɪʃnəl]adjektivyrkesmässig; yrkes-vocational guidance yrkesvägledningvocational training school yrkesskola
session [ˈseʃən]substsession, sammanträderecording session inspelningtraining session träningspass
physical [ˈfɪzɪkl]adjektivfysisk, materiellphysical violence yttre våldfysikaliskfysisk, kroppslig <physical beauty>, kropps- <physical exercise>physical education gymnastikphysical examination hälsokontrollphysical training gymnastik
out [aʊt]adverb och adjektivute, utanför, borta; ut, borttake out ta fram ur t.ex. fickanthe fire is out brasan har slocknatthe light is out ljuset är släcktthe tide is out det är ebbbefore the year is out innan året är slutyou are not far out vard. det är inte så illa gissatbe out and about vara uppe, vara på benenit was her Sunday out det var hennes lediga söndagout of a) ut från, ut ur <come out of the house>, upp ur <out of the water>, ut genom <out of the door>, ur <drink out of a cup>; från; ute ur, utanför b) av, utav <out of curiosity, it is made out of wood>out of sight utom synhållbe out of tea inte ha något te, vara utan teout of doors utomhusin two cases out of ten i två fall av tioget out of here! ut härifrån!be out of training ha dålig kondition, vara otränadfeel out of it känna sig utanförout with it! fram med det!, ut med språket!
© NE Nationalencyklopedin AB