Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

traffic circle [ˈtræfɪkˌsɜ:kl]substantivamer. cirkulationsplats, rondell
closed [kləʊzd]adjektiv (jfr äv. close); stängd; spärrad, avstängd <closed to (för) traffic>; sluten <a closed circle, a closed society>a closed car en täckt bil
circle [ˈsɜ:kl]substantivcirkel i olika betydelser; ring; krets, omkretstraffic circle amer. cirkulationsplats, rondellwe're going round in circles vi rör oss i cirkel, vi kommer ingen vart[full] serie (omgång); periodcome full circle gå varvet runt, sluta där man börjat; se äv. wheelreason in a circle göra ett cirkelbevis felslutkrets <family circle>in business circles i affärskretsarcircle of friends vänkretscircle of readers läsekretsteat. rad, gallerithe dress circle, se dress circlethe upper circle andra raden
transitivt verbgå (fara, svänga) omkring (runt); kretsa (cirkla) runt (över) <the aircraft circled the landing field>ringa [in], göra en ring runt
intransitivt verbkretsa <the aircraft circled over the landing field>, cirkla; cirkulera
© NE Nationalencyklopedin AB