Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

traffic [ˈtræfɪk] (trafficked trafficked)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknashandla, driva handel <in sth med ngt; with sb med ngn>; driva olaga handel <in sth med ngt>
[ˈtræfɪk]substtrafiktraffic circle amer., trafik. rondelltraffic island refug, trafikdelaretraffic jam trafikstockningtraffic lane körfält, filtraffic light trafikljustraffic offender trafiksyndaretraffic regulations trafikförordningtraffic sign vägmärke, trafikmärketraffic warden trafikvakt; kvinnlig trafikvakt lapplisaone-way traffic enkelriktad trafikhandel <traffic in narcotics>
© NE Nationalencyklopedin AB