Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trade discount [ˌtreɪdˈdɪskaʊnt]substantivhandelsrabatt, varurabatt
discount [ˈdɪskaʊnt, verb vanl. -ˈ-]substantivrabatt, avdragcash discount el. discount for cash kassarabatttrade discount handelsrabatt, varurabattallow a discount el. give a discount el. offer a discount lämna (ge) rabattsell at a discount sälja till nedsatt prisekon. diskonteringdiscount rate el. rate of discount diskonteringsränta[vederbörlig] reservation <make a discount>you must take it at a discount du ska inte tro [blint] på detstand at a discount stå i lägre kurs än det nominella värdetbe at a discount bildl. stå lågt i kurs, ha litet värde
transitivt verbdra av; [något] minska värde, fördelbortse ifrån, avfärdaekon. diskontera
© NE Nationalencyklopedin AB