Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trade [treɪd]substhandel, affärer <in sth med ngt>; kommers; handelsutbyte, affärsgren, bransch <in the book trade>trade discount handelsrabatt, varurabatttrade name handelsnamn, firmanamnforeign trade utrikeshandelyrke, hantverk, facktrade dispute arbetstvist, arbetskonflikttrade union fackföreningThe Trades Union Congress Brittiska Landsorganisationenby trade till yrket
[treɪd]verbhandla, driva handel <in sth med ngt>spekulera <in sth med ngt>trade on utnyttja <trade on sb’s sympathy>vard. handla <at hos>handla med, byta, byta ut, byta bort <for mot>trade in a) byta in, byta ut <for mot> b) lämna i utbyte <for mot>trade off byta <for mot>
© NE Nationalencyklopedin AB