Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

totter [ˈtɒtə]intransitivt verbvackla äv. bildl.; stappla, ragla; svikta äv. bildl.
teeter-totter [ˈti:təˌtɒtə]substantivamer. gungbräde
© NE Nationalencyklopedin AB