Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

toss-up [ˈtɒsʌp]substantivvard.slantsingling; lottningdecide sth by toss-up singla slant om ngtit is a toss-up det är rena lotteriet
toss [tɒs]transitivt verbkasta, slänga; kasta upp (av); kasta hit och dit <the waves tossed the boat>toss hay vända hötoss a pancake vända en pannkaka i luftentoss the salad vända (blanda) salladen [med dressing]tossed salad [grön]sallad med dressingsingla [slant med]toss a coin singla slanttoss sb for sth singla slant med ngn om ngt
intransitivt verbom fartyg o.d. rulla, gunga, kastas (slungas) [hit och dit]toss and turn vrida och vända sigsingla slanttoss up el. toss for it singla slant [om det (saken)]
substantivkastande; kast; stöta toss of the head ett kast med huvudetslantsingling <lose (win) the toss>argue the toss vard. diskutera i det oändligasl.not give a toss about sth (sb) inte bry sig ett skit om ngt (ngn)transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:toss offkasta (slänga) bort; kasta av sigkasta (stjälpa) i sig <toss off a few drinks>klara av [som ingenting], svänga (sno) ihop <toss off a letter>vulg., itr. runka onaneratoss oneself off tr. runka onaneratoss uptr. kasta (slänga) upptoss up a coin singla slantitr.se toss upunder toss
© NE Nationalencyklopedin AB