Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tops [tɒps]sl.adjektivtoppen <the car is tops>substantivthe tops toppen <it's the tops>
high-tops [ˈhaɪtɒps]substantiv i pluralhöga gymnastikskor, kängor
2 top [tɒp]substantivtopp, spets; övre del; krönblow one's top sl. explodera [av ilska]at the top överst, högst (längst) upp, ovanpåat the top of one's voice så högt man kan, högljutt; av (för) full halsfrom top to bottom uppifrån och ner; bildl. alltigenomon top ovanpå, på toppenbe on top ha övertagetcome out on top bli etta, vara bäston top ofäv. a) utöver <she gets a commission on top of her salary> b) ovanpå, omedelbart på (efter)on top of that (this) el. on top of it all ovanpå det, dessutom; till råga på alltI feel on top of the world jag känner mig i absolut toppformget on top of ta överhanden över <don't let the work get on top of you>get to the top bildl. komma på toppentop[p] klädesplagg, överdel[bord]skiva; ytabil. högsta växelin top på högsta växelnbot.,vanl. pl. tops blast <turnip tops>
adjektivöversta, högsta, över- <the top floor>; topp- <top prices>top C mus. höga Cthe top drawer a) översta lådan b) vard. de fina kretsarna, överklassenin top gear på högsta växelnfrämsta, bästa, topp-
transitivt verbvara högre än, höja sig över; bildl. överträffa, slå <he tops them all at the game>; nå över, överskridato top it all till råga på alltvara (stå, ligga) överst på; toppa <top the list>top the bill vara den främsta attraktionensätta topp på; täckatop and tail gooseberries snoppa krusbärsl.top oneself ta livet av sig
transitivt verbmed adv.:top offavsluta, avrunda <top off the evening with a drink>top upfylla till brädden, fylla på <top up a car battery, let me top up your glass>
sway [sweɪ]intransitivt verbsvänga <sway to and fro>, svaja, vagga, gunga, vaja; kränga <the ship was swaying>, vackla till; luta, hänga över <sway to the left>bildl. vackla, svänga <sway in one's opinion>styra, härska
transitivt verbsvänga, gunga; få att svänga (gunga), sätta i svängning (gungning), komma att svaja (vaja) <the wind swayed the tops of the trees>; böja [ned]; komma att lutasway one's hips vicka på (vagga med) höfternabildl. komma att vackla, få att svänga, påverka, inverka på <a speech that swayed the voters>ha makt (inflytande) över, behärska, dominera, styra; bestämma [utgången av] <sway the battle>be swayed ⁅by one's feelings⁆ låta sig ledas (behärskas)…
substantivsvängning, gungning, rörelse <a sway to and fro>; krängninginflytande, makt, [herra]välde <of över>hold sway ha [högsta] makten, härska
© NE Nationalencyklopedin AB