Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sway [sweɪ]verbsvänga, vaja <sway to and fro>, svaja, vackla tillhärskafå att svänga (gunga), få att svaja <the wind swayed the tops of the trees>sway one’s hips svänga på höfternapåverka, inverka påbe swayed by one’s feelings låta sig styras av sina känslor
© NE Nationalencyklopedin AB