Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

top-secret [ˌtɒpˈsi:krɪt]adjektivhemligstämplad; topphemlig
2 top [tɒp]substtopp, spets; övre del, krönblow one’s top vard. explodera av ilskaat the top överst, högst upp, ovanpåat the top of one’s voice så högt man kan, för full halsfrom top to bottom uppifrån och neron top ovanpå, på toppenbe on top ha övertagetcome out on top bli etta, vara bäston top of a) utöver b) ovanpå, omedelbart på (efter)on top of that el. on top of this ovanpå det, dessutom; till råga på alltI feel on top of the world jag känner mig absolut i toppformget on top of ta överhanden över <don’t let the work get on top of you>topp klädesplagg, överdelbordskiva; yta
[tɒp]adjektivöversta, högstathe top floor översta våningen; topp- <top prices>top C musik. höga Cin top gear på högsta växelntop hat hög hattfrämsta, bästa, topp- <top secret>
[tɒp] (-pp-)
verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvara överst på, toppa <top the list>, höja sig över, överträffato top it all till råga på allt2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastoppa, beskära
[tɒp] (-pp-)
verb (med adv. o. prep.)top upfylla på <top up a car battery, let me top up your glass>top offavsluta, avrunda
© NE Nationalencyklopedin AB