Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strain [streɪn]verbspänna, sträckaanstränga sig till det yttersta, överansträngastrain one’s ears lyssna späntstrain every nerve anstränga sig till det ytterstastrain oneself överanstränga sigslita påmed. sträcka <strain a muscle>sila, filtrera frukt, bär etc.; passerastrain at slita med, dra allt vad man kan i
[streɪn]substspänning, tryckansträngning, påfrestning <on för>; press, stress <the strain of modern life>; överansträngningmental strain psykisk påfrestningnervous strain nervpress, stressbe a strain on sth fresta på ngtit’s a strain on the eyes det är ansträngande för ögonenit’s a strain on my nerves det sliter på nervernaput a great strain on hårt ansträngavanligen pl. strains toner, musik
© NE Nationalencyklopedin AB