Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tolerate [ˈtɒləreɪt]transitivt verbtolerera, tillåta, tålavara tolerant mot, tolerera, fördra, stå ut med
impel [ɪmˈpel]transitivt verbdriva <he had been impelled to crime by poverty>, förmå, egga, aktivera <impel sb to greater efforts>, tvinga <impel sb to tolerate sth>[fram]driva
© NE Nationalencyklopedin AB