Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

toilet [ˈtɔɪlət]substantivtoalett[rum], wcngt åld. toalett tvättning, påklädning o.d.
toilet paper [ˈtɔɪlətˌpeɪpə]substantivtoalettpapper
toilet bag [ˈtɔɪlətbæg]substantivnecessär, toalettväska
toilet training [ˈtɔɪlətˌtreɪnɪŋ]substantivbarns potträning, toaletträning
toilet roll [ˈtɔɪlətrəʊl]substantivrulle toalettpapper, toalettpappersrulle
toilet water [ˈtɔɪlətˌwɔ:tə]substantiveau-de-toilette
requisite [ˈrekwɪzɪt]adjektiverforderlig, nödvändig <for, to för>
substantivbehov, krav; förnödenhet; nödvändig (erforderlig) sak (attiralj)toilet requisites toalettartiklar
disabled [dɪsˈeɪbld, dɪˈzeɪ-]adjektivfunktionshindrad, rörelsehindrad, handikapp-disabled soldier el. disabled ex-serviceman krigsinvaliddisabled toilet handikapptoalettsubstantivthe disabled de funktionshindrade (rörelsehindrade)
tissue [ˈtɪʃu:, ˈtɪsju:]substantivvävnad äv. biol.anat. <muscular tissue>, väv; fint tyg, florbildl. väv, vävnad, nät, härva <a tissue of lies>mjukt papper; cellstoffface tissue ansiktsservetttoilet tissue [mjukt] toalettpapper
tube [tju:b]substantivrör <steel tube>; tekn. äv. tub; slang <rubber tube>inner tube innerslangtoilet paper tube [tom] toalettpappersrullego down the tube el. go down the tubes vard. gå åt pipan (skogen)tub <a tube of toothpaste, a tube of paint>anat. el. biol. rör, kanal, gång; bot. äv. pip a) vard. t-bana, tunnelbana <take the tube, go by tube> b) tunnel för t-banatube train t-banetågradio.,TV. m.m. a)vanl. amer., vard.the tube burken, tv b) rör c)picture tube bildrör
© NE Nationalencyklopedin AB