Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

toilet [ˈtɔɪlət]substtoalett, wctoalett t.ex. klädsel, påklädning
toilet bag [ˈtɔɪlətbæg]substnecessär
toilet soap [ˈtɔɪlətsəʊp]substtoalettvål
toilet paper [ˈtɔɪlətˌpeɪpə]substtoalettpapper
toilet roll [ˈtɔɪlətrəʊl]substtoalettrulle
toilet training [ˈtɔɪlətˌtreɪnɪŋ]substbarns potträning
toilet water [ˈtɔɪlətˌwɔ:tə]substeau-de-toilette, toalettvatten
requisite [ˈrekwɪzɪt]adjektiverforderlig
[ˈrekwɪzɪt]substnödvändig saktoilet requisites toalettartiklar
disabled [dɪsˈeɪbld]adjektivhandikappaddisabled toilet handikapptoalett
[dɪsˈeɪbld]subst plthe disabled de handikappade
© NE Nationalencyklopedin AB