Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

chin [tʃɪn]substhakahe took it on the chin han tog det med jämnmod
smash-and-grab [ˌsmæʃənˈgræb]adjektivthere was a smash-and-grab raid tjuvarna krossade skyltfönstret och tog sakerna (varorna)
1 affect [əˈfekt]verbberöra, påverka, drabbagöra intryck på, röraher death affected him han tog det mycket hårt när hon dog
waltz [wɔ:ls]substdans el. melodi vals
[wɔ:ls]verbdansa vals, valsavard. dansa <she waltzed into the room>he waltzed off with the first prize han tog lätt hem första priset
suppose [səˈpəʊz]verbanta, förmodasuppose he comes? tänk om han kommer?suppose we went for a walk? hur skulle det vara om vi tog en promenad?I suppose so jag förmodar det, jag antar detI suppose not el. I don’t suppose so jag tror inte dethe is ill, I suppose han är sjuk, antar jag; han är nog sjuk; han är väl sjukhe is supposed to be rich han lär (ska) vara rikI am supposed to be there at five jag ska vara där klockan fem
© NE Nationalencyklopedin AB