Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

today [təˈdeɪ]adverbi dagtoday week el. a week today i dag om en veckanu för tiden
[təˈdeɪ]substa year from today i dag om ett årthe England of today dagens England
preferably [ˈprefərəblɪ]adverbföreträdesvis, helst <preferably today>
week [wi:k]substveckalast week förra veckanlast Sunday week i söndags för en vecka sedanthis week i veckan, den här veckantoday week el. a week today i dag om en veckaa week ago today i dag för en vecka sedanweek by week vecka för veckabe paid by the week få betalt per veckait went on for weeks det pågick i veckornever (not once) in a week of Sundays vard. aldrig någonsin, aldrig i livet
shade [ʃeɪd]substskugga <30° in the shade>throw into the shade el. put into the shade ställa i skuggannyans; färgtonaning, smula <I am a shade better today>vard.shades solbrilloramer. rullgardin
[ʃeɪd]verbskugga, skugga för
yourself [jɔ:ˈself, obetonat jəˈself] (pl. yourselves)pronomendig, er, sig <you (du, ni, man) may hurt yourself>, dig (er, sig) själv <you are not yourself today>; du (ni, man) själv <nobody but yourself>, själv <do it yourself>your father and yourself din far och du själv, er far och ni självby yourself a) ensam, för sig själv b) på egen hand
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
off [ɒf]adverb och adjektivbort, i väg <off with you!>; av <take off>; på t.ex. instrumenttavla frånkopplad, frånoff we go! nu går vi!far off långt bortChristmas is only a week off det är bara en vecka till jultime off ledighettake time off ta ledigtbe offi speciella betydelsera)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara av <the lid is off>; vara ur, ha lossnat <the button is off>; vara frånkoppladb)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge sig av, kilait’s time we were off det är på tiden vi kommer i vägwhere are you off to? vart ska du ta vägen?c)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara ledigd)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknaspå restaurang vara slut <sorry, meat pie is off today>e)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara inställd <the party is off>the wedding is off det blir inget bröllopf)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvard. inte vara färsk <the meat was a bit off>g)   how are you off for money? hur har du det med pengar?off season lågsäsong, dödsäsong
[ɒf]prepositionner från <he fell off the ladder>, av <he fell off the bicycle>vid, näraoff the coast a) utanför kusten b) vid kusten, nära kustenvard.I’m off smoking jag har lagt av med att röka <3% discount off the price>
2 well [wel] (better best)adverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasväl, bra; mycket väl, med rätta <it may well be said that…>well and truly ordentligt, med besked <he was well and truly beaten>not very well inte så brayou can very well do that det kan du gott görahe couldn’t very well refuse han kunde inte gärna vägrait may very well be that… det kan mycket väl hända att…carry one’s years well bära sina år med hederbe well off ha det bra ställtI’m very well off for clothes jag har gott om kläderyou’re well out of it du kan vara glad att du slipper det2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbetydligt, ett bra styckewell past sixty el. well over sixty en bra bit över sextio år3as well a) också, dessutom <he gave me clothes as well> b) lika gärna <you may as well stay>just as well lika gärnaas well as a) såväl…som, både…och <he gave me clothes as well as food> b) lika bra som <he plays as well as me>as well as I can så gott jag kan
[wel] (better best)
adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfrisk, kry, braI don’t feel quite well today jag mår inte riktigt bra i dag2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbra, gott, väl <all is well with us>all’s well mil. el. sjö. allt välall’s well that ends well ordspr. slutet gott, allting gottthat’s all very well för all delit’s all very well but… det är gott och väl men…it’s all very well for you to say det är lätt för dig att sägait’s (it’s just) as well I didn’t go det är lika så bra att jag inte gick ditbe well in with ligga bra till hos <he’s well in with the boss>
[wel]interjektionnå!, nåja!; så!, så där ja! <well, here we are at last!>well I never! jag har aldrig hört (sett) på makenwell then! nå!, alltså!very well! ja då!, jo!, gärna!very well then! som du vill då!well,well! nå!, ja ja!, ser man på!
© NE Nationalencyklopedin AB