Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

to-be [təˈbi:]adjektivblivande, framtida, kommandethe bride to-be den blivande bruden
adjacent [əˈdʒeɪsənt]adjektivangränsandebe adjacent to gränsa till
purport [pəˈpɔ:t]verbpåstå sig <to be vara>
predispose [ˌpri:dɪˈspəʊz]verbbe predisposed to vara mottaglig för
inclined [ɪnˈklaɪnd]adjektivbenägen <to för>lagd <be musically inclined>
repute [rɪˈpju:t]verbbe reputed to be anses vara
[rɪˈpju:t]substrykte, anseende
related [rɪˈleɪtɪd]adjektivbesläktad, släkt <to med>be related to ha att göra med
threatθretsubsthot <to mot>; fara <to för>be under the threat of hotas av
proportionate [prəˈpɔ:ʃənət]adjektivproportionerlig, proportionell <to mot, till>be proportionate to stå i proportion till
unrelated [ˌʌnrɪˈleɪtɪd]adjektivobesläktad <to med>, inte relaterad <to till>be unrelated to inte ha något samband med
© NE Nationalencyklopedin AB