Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

what [wɒt]pronomenvad <what do you mean?>, vilken, vilket, vilka <what is your reason ?>what ever can it mean? vard. vad i all världen kan det betyda?what for? varför?, vad då till?I gave him what for vard. jag gav honom så han tegwhat if…? tänk om…?what of it? än sen då?what’s yours? vad vill du ha att dricka?what’s up? vad står på?so what? än sen då?do you know what? vet du vad?she knows what’s what vard. hon har väl reda på sigI’ll show you what’s what! vard. jag ska minsann visa dig!what age is he? hur gammal är han?what sort of fellow is he? vad är han för en?i utropwhat weather! vilket väder!what fools! vilka idioter!, såna idioter!what a question! det var också en fråga!what a pity! så synd!, vad tråkigt!vad, det <I’ll do what I can>; vad som, det som <what followed was unpleasant>what is interesting about this is… det intressanta med det här är…and what is more och dessutom, och vad mer ärcome what may vad som än händerthe food, what there was of it, was poor den lilla mat som fanns kvar var inte god
[wɒt]adverbwhat with…and dels på grund av…och dels på grund av <what with hard work and tiredness, he could not sleep>what with one thing and another I was obliged to… och det ena med det andra gjorde att jag måste…
© NE Nationalencyklopedin AB