Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 tip [tɪp] (-pp-)verbvard.1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasge dricks till, ge dricks2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastippa <tip the winner>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasge en vink, tipsatip sb off tipsa ngn
[tɪp]substdricksvard. vink, tipstake my tip! lyd mitt råd!
© NE Nationalencyklopedin AB