Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tin [tɪn]substtennbleck, plåtkonservburk, burk, plåtburk, dosaa tin of peaches en burk persikorform, plåt för bakning
[tɪn] (-nn-)
verbförtennalägga in, konservera
tin-loaf [ˌtɪnˈləʊf] (pl. tin-loaves)substformbröd
tin can [ˌtɪnˈkæn]substplåtburk
baking tin [ˈbeɪkɪŋtɪn]substbakform
tin-opener [ˈtɪnˌəʊpənə]substkonservöppnare
1 loaf [ləʊf] (pl. loaves ləʊvz)substlimpa, brödloaf of bread en limpa, ett brödmeat loaf köttfärslimpatin loaf formbröd
cat [kæt]substkatt, kattdjurit’s raining cats and dogs regnet står som spön i backenlet the cat out of the bag prata bredvid munsee which way the cat jumps känna efter varifrån vinden blåserhe is like a cat on hot bricks (skiljetecken mellan denna RCA och föreg. tilde saknasamer. on a hot tin roof) vard. han sitter som på nålar
© NE Nationalencyklopedin AB