Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

time scale [ˈtaɪmskeɪl]substantivtidsschema, tidsplan
major [ˈmeɪdʒə]adjektivstörre <a major operation, the major prophets>, stor- <a major war>, [mera] betydande, [ganska] betydelsefull <he was a major figure at the time>, viktig[are], viktigast <the major cities>; allvarlig[are], svår[are] <a major illness>; överordnadBrown major i skolor den äldre [av bröderna] Brown, Brown seniorjur. myndig <major age>mus. a) stor <major interval>major third stor ters b) dur- <major scale>major key el. major mode durtonartbe in the major key gå i dur äv. bildl.A major A-dur
substantivmil. majorjur. myndig [person]amer., univ. a) huvudämne <history is his major> b) student med (som har) ngt som huvudämne <two history majors>mus. duramer., sport.the majors de högre serierna
intransitivt verbmed prep.:major invanl. amer., univ. specialisera sig på, ha (välja) som huvudämne <she is majoring in history>
© NE Nationalencyklopedin AB