Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 till [tɪl]prepositiontill, tillstill then till dess, dittillsnot till inte förrän, först
[tɪl]konjunktiontill, tills, till dess att <wait till the rain stops>
2 till [tɪl]substkassalåda, kassaapparatkassa pengar
3 till [tɪl]verbodla, odla upp, bruka <till the soil>tilled land odlad jord, odlad mark
temperamentally [ˌtempərəˈmentəlɪ]adverbtill temperamentet
adjoin [əˈdʒɔɪn]verbgränsa till
referrɪˈfɜ: (-rr-)verbhänskjuta, hänvisa <to till>refer to a) hänvisa till, referera till, åberopa b) vända sig till c) syfta på, hänföra sig till
horseback [ˈhɔ:sbæk]subston horseback till häst
seemingly [ˈsi:mɪŋlɪ]adverbtill synestydligen
translation [trænsˈleɪʃən]substöversättning <into till>
bullet [ˈbʊlɪt]substkula till t.ex. gevär
© NE Nationalencyklopedin AB