Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tighten [ˈtaɪtn]verbspännatighten one’s belt dra åt svångremmentighten up el. tighten a) dra åt <tighten the screws el. tighten up the screws> b) skärpa <tighten up the regulations>spännastighten up el. tighten a) dras åt b) skärpas <the regulations have tightened up>tighten up on crime intensifiera kampen mot brottsligheten
© NE Nationalencyklopedin AB