Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tie [taɪ]verbbinda <tie a horse to a tree>, knyta fasttie sb hand and foot binda ngn till händer och fötterknyta <tie one’s shoelaces>binda, hämmaknytas <the sash ties in front>, knytas fast, knytas ihopsport. stå (komma) på samma poäng, få samma placering <with som>
[taɪ]verb [taɪ]substband, länkbusiness tie affärsförbindelseslipssport. lika poängtal; oavgjort resultatit ended in a tie det slutade oavgjortsport. match i cuptävlingplay off a tie spela 'om matchen för att avgöra en tävling (med adv. o. prep.)tie downbinda <to vid, till> <tie sb down to a contract>, binda fastbe tied down by children vara bunden av barntie insamordna <your plans tie in with mine>tie onbinda på, knyta fast, binda fast <tie on a label>tie upbinda upp, binda fast; binda ihop, binda sammanI am tied up with other things jag är alltför uppbunden av annattie up one’s capital låsa sitt kapital
loud [laʊd]adjektivhög <loud voice>, högljuddin a loud voice med hög röstthe loud pedal musik., vard. fortepedalenskrikig <a loud tie>, vulgär
[laʊd]adverbhögt <don’t speak so loud!>
white [waɪt]adjektivvit, vitblek, blekwhite coffee kaffe med mjölk (grädde)white flag vit flagga, parlamentärflaggawhite frost rimfrostwhite heat vitvärme, vitglödgadher anger was at white heat hon var kokade av vredework at white heat arbeta för högtryckthe White House Vita huset den amerikanske presidentens residens i Washingtonwhite lie vit lögn, from lögnit’s a white elephant det kostar mer än det smakar, det är en dyr lyxwhite tie a) vit rosett, vit fluga b) frack <come in a white tie>white wine vitt vin, vitvin
[waɪt]substvittvitthe whites de vita, den vita rasenvitathe white of an egg en äggvitathe white of the eye ögonvitan, vitögat
© NE Nationalencyklopedin AB