Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 tick [tɪk]substinsekt fästing
1 tick [tɪk]verbtickatick over gå på tomgångtick away ticka fram <the clock ticked away the minutes>tick off el. tick pricka av, bocka av <tick off names>vard.tick off läxa uppwhat makes him tick? hur är han funtad?
[tɪk]substtickandein two ticks vard. på momangenhalf a tick! vard. ett ögonblick!bock, kråka vid avprickningput a tick against pricka för, bocka för
tick-tock [ˈtɪktɒk]substticktack, tickande
[ˈtɪktɒk]adverb och interjektionticktack
© NE Nationalencyklopedin AB