Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

thrust [θrʌst] (thrust thrust)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka, stoppa <he thrust his hands into his pockets>, köra, stöta <thrust a dagger into sb’s back>2thrust one’s way through the crowd tränga sig fram genom folkmassanthrust sth upon sb pracka på ngn ngtthrust oneself upon sb tvinga sig på ngn3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasknuffa, skjuta <thrust aside>, tränga sig <she thrust past me>
[θrʌst]subststöt, knuffframstöt, utfall, anfall, angrepp <at mot>fäktn. stöt
throat [θrəʊt]subststrupe, hals; svalgclear one’s throat klara strupen, harkla sigcut sb’s throat skära halsen av ngnhave a sore throat ha ont i halsentake sb by the throat ta struptag på ngnjump down sb’s throat vard. fara ut mot ngnthrust sth down sb’s throat pracka på ngn ngt, tvinga på ngn ngt
© NE Nationalencyklopedin AB