Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

thirty [ˈθɜ:tɪ] (jfr fiftymed sammansättn.)räkneordtretti[o]
substantivtretti[o]; tretti[o]tal
five-thirty [ˌfaɪvˈθɜ:tɪ]räkneordat five-thirty [klockan] halv sex
Thirty Years' War [ˌθɜ:tɪjɪəzˈwɔ:]substantivhist.the Thirty Years' War trettioåriga kriget
thirty-two-bit och 32-bit [ˈθə:tɪˈtu:bɪt]adjektivdata., om processors databuss 32-bitars, trettiotvåbitars
rap [ræp]substantivrapp, smäll, slag; vard. tillrättavisning, skrapagive sb a rap on (over) the knuckles slå ngn (ge ngn smäll) på fingrarna; vard. ge ngn en skrapa, racka ner på ngntake the rap vard. få skulden (bära hundhuvudet)knackningthere was a rap at the door det knackade på dörrenvanl. amer., sl.a murder rap en mordanklagelsea thirty-year rap ett trettioårigt fängelsestraffbeat the rap klara sig undan (ur det hela)take a bum rap få orättvis kritikmus. rap
transitivt verbslå, smälla; knacka på <rap at (on) the door>rap out slunga ut <rap out an oath, rap out orders>vard. ge en skrapa, racka ner på, tillrättavisarap over the knuckles, se give sb a rap on (over) the knucklesunder rapovan
intransitivt verbmus. rappa
© NE Nationalencyklopedin AB