Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

thirst [θɜ:st]substtörstthirst for knowledge kunskapstörst
[θɜ:st]verbtörsta <for efter>
quench [kwentʃ]verbsläcka <quench a fire>quench one’s thirst släcka törsten
© NE Nationalencyklopedin AB