Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

third [θɜ:d]räkneordtredjethird class tredje klass
[θɜ:d]adverbthe third largest town den tredje staden i storleki tredje klass <travel third>come third el. finish third komma trea, sluta som trea
[θɜ:d]substtredjedelsport. trea, tredje man; tredjeplaceringmusik. ters
third-rate [ˌθɜ:dˈreɪt]adjektivtredje klassens, undermålig
third-class [ˌθɜ:dˈklɑ:s]adjektivtredjeklass-; tredje klassens <a third-class hotel>
lucky [ˈlʌkɪ]adjektivsom har tur, med tur <a lucky man>; lyckosam, lycklig, tursambe lucky a) ha tur b) vara tur <it’s lucky for him>a lucky charm en lyckobringade amulettit’s my lucky day det är min lyckodag (turdag)you lucky devil! el. you lucky dog! din lyckans ost!lucky number turnummerthird time lucky! tredje gången gillt!strike lucky ha tur
finish [ˈfɪnɪʃ]verbsluta, avsluta, bli färdig medfinish eating äta färdigtfinish off vard. ta kål påwe finished up at a pub till slut hamnade vi på en pubbli färdig, bli klarhave you finished? är du klar?sport. slutashe finished third hon slutade som trea
[ˈfɪnɪʃ]substslut, avslutningbring to a finish avslutaa fight to the finish en kamp på liv och dödsport. finish, upploppfinish, polering
© NE Nationalencyklopedin AB