Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

think [θɪŋk] (thought thought)transitivt verb och intransitivt verbtänka; tänka sig för; tänka [efter] <let me think a moment>; betänka; fundera påtro <do you think it will rain?>; tycka <do you think we should go on?>; anse <do you think it likely?>think fit el. think proper anse lämpligtI should think not [det tror (tycker) jag] visst inteI should think so! jo, det vill jag lova!, jo, jag menar det!I should jolly (bloody el. damn) well think so! tacka sjutton (fan) för det!you are very tactful, I don't think iron. du är inte taktfull så det stör precis⁅he's a bit lazy,⁆ don't you think? …eller vad tycker du?, …eller hur?tänka (föreställa) sig; ana, tro; fatta, förståto think that she ⁅is so rich⁆ tänk att hon…I thought as much, se under muchwho the hell do you think you are? vem [fan] tror du att du är egentligen?think to+ inf. a) tänka <I thought to go and see her> b) vänta [sig] att <I did not think to find you here>
(thought thought)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivvard. funderarehave a think about it ta sig en funderare på saken⁅if that's what you want⁆ you've got another think coming …så får du allt tänka ommed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:think aboutfundera på, tänka påwhat do you think about…? vad tycker du om…?think aheadtänka framåtthink oftänka på <you must think of the future>; fundera pådrömma om⁅surrender is not to⁆ be thought of …tänka påI couldn't think of such a thing det skulle aldrig falla mig inkomma på <can you think of his name?>come to think of it nu när jag kommer att tänka på dettänka sig, föreställa sig <few people think of London as a clean town>just think of that (of it)! tänk bara!, kan du tänka dig!what do you think of…? vad tycker (säger, anser) du om…?think better (highly, ill, much, the world) of, se under better, highlyetc.think little of el. think nothing of ha en låg tanke om, sätta föga värde påI think little (nothing) of walking ⁅10 kilometres⁆ det är ingen konst för mig att gå…think a lot of sätta stort värde på, sätta högtshe thinks a lot of herself hon har höga tankar om sig självthink well of everybody tro alla människor om gottthink outtänka (fundera) ut <think out a new method>think overtänka igenom, tänka överthink the matter over äv. fundera (ta sig en funderare) på sakenthink uptänka ut, hitta på
think tank [ˈθɪŋktæŋk]substantivvard.hjärntrust, idébank, expertgruppexpertmöte för att lösa problem
utopian [ju:ˈtəʊpɪən]adjektivutopisk, verklighetsfrämmandeit is utopian ⁅to think that…⁆ äv. det är en utopi…
honestly [ˈɒnɪstlɪ]adverbärligt, hederligt; på ärligt sätt, ärligenuppriktigt sagt, ärligt talat <I don't think I can, honestly>
freely [ˈfri:lɪ]adverbfritt <think freely, translate freely>; obehindratfrivilligt, [bered]villigt, gärna <freely grant sth>öppet, oförbehållsamt; ogenerat, otvunget, ledigtrikligt, ymnigt, i mängd, mycket; flott; frikostigt
mister [ˈmɪstə]substantivherr[n] <don't call me mister>vard. herrn; barnspr. farbrorhey mister, ⁅what do you think you're doing?⁆ hallå där…, hör du du…
damned [dæmd]adjektivvard. förbaskad, jäkla, fördömd <damned fool>I'll be damned if… el. I'm damned if… banne mig om…fördömd
adverbvard. förbaskat, jäkla <damned hot>I should damned well think so! tacka fan för det!
sadly [ˈsædlɪ]adverbsorgsetsadly, ⁅I must admit⁆ tråkigt nog…be sadly in need of vara i stort behov av⁅if you think he's going to help you again,⁆ you're sadly mistaken …så har du helt tagit fel
shudder [ˈʃʌdə]intransitivt verbrysa, bäva <shudder with (av) horror>; skaka, skälva, huttra <shudder with (av) cold>I shudder to think jag ryser när jag tänker på det
substantivrysning; skakning, skälvninggive a shudder rysa tillit gives me the shudders vard. det kommer (får) mig att rysa
sicken [ˈsɪk(ə)n]intransitivt verb[in]sjukna, [börja] bli sjuk <the child is sickening for (i) something>äcklas <at vid, över>
transitivt verbgöra illamående; äcklait sickens me to think of it jag mår illa när jag tänker på det
© NE Nationalencyklopedin AB