Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

then [ðen]adverb, på den tidensedan, there and then på fläcken, genastalltså <the journey, then, could begin>; , i så fall <then it is no use>
[ðen]substbefore then innan dess, dessförinnan, förutby then vid det laget, , till dess <by then I shall be back>since then sedan dessuntil then el. till then till dess
[ðen]adjektivdåvarande <the then prime minister>
now [naʊ]adverbnunow and then (again) el. every now and then (again) då och dåbefore now förut; före dettaby now vid det här lagetfrom now on från och med nunow for… …och så var det dags förnow then a) b) aj, aj <now then, don’t touch it!>what was your name, now? vad var det du hette nu igen?
[naʊ]konjunktionnu då <now you mention it>
1 till [tɪl]prepositiontill, tillstill then till dess, dittillsnot till inte förrän, först
[tɪl]konjunktiontill, tills, till dess att <wait till the rain stops>
until [ənˈtɪl]prepositiontill, tillsuntil then till dess, dittillsnot until inte förrän, först
[ənˈtɪl]konjunktiontill, tills, till dess att
every [ˈevrɪ]pronomenvarje, var, varendaevery reason to… allt (alla) skäl att…every other day el. every second day varannan dagone child out of every five vart femte barnevery one of them (us) varenda enevery now and then el. every now and again då och då, allt emellanåt
even [ˈi:vən]adjektivjämn, slät, planmake even jämnaeven with i jämnhöjd medget even with sb a) bli kvitt med ngn b) ta revansch på ngnI’ll get even with you! det ska du få för!
[ˈi:vən]adverbäven, till och med, ocksånot even inte enseven as a child redan som barneven if el. even though även omeven so ändå, likväleven then a) redan då b) ändå, likafullt (vid komparativ) ännu, ändå <even better>
[ˈi:vən]verbeven out jämna ut, jämna till
2 well [wel] (better best)adverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasväl, bra; mycket väl, med rätta <it may well be said that…>well and truly ordentligt, med besked <he was well and truly beaten>not very well inte så brayou can very well do that det kan du gott görahe couldn’t very well refuse han kunde inte gärna vägrait may very well be that… det kan mycket väl hända att…carry one’s years well bära sina år med hederbe well off ha det bra ställtI’m very well off for clothes jag har gott om kläderyou’re well out of it du kan vara glad att du slipper det2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbetydligt, ett bra styckewell past sixty el. well over sixty en bra bit över sextio år3as well a) också, dessutom <he gave me clothes as well> b) lika gärna <you may as well stay>just as well lika gärnaas well as a) såväl…som, både…och <he gave me clothes as well as food> b) lika bra som <he plays as well as me>as well as I can så gott jag kan
[wel] (better best)
adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfrisk, kry, braI don’t feel quite well today jag mår inte riktigt bra i dag2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbra, gott, väl <all is well with us>all’s well mil. el. sjö. allt välall’s well that ends well ordspr. slutet gott, allting gottthat’s all very well för all delit’s all very well but… det är gott och väl men…it’s all very well for you to say det är lätt för dig att sägait’s (it’s just) as well I didn’t go det är lika så bra att jag inte gick ditbe well in with ligga bra till hos <he’s well in with the boss>
[wel]interjektionnå!, nåja!; så!, så där ja! <well, here we are at last!>well I never! jag har aldrig hört (sett) på makenwell then! nå!, alltså!very well! ja då!, jo!, gärna!very well then! som du vill då!well,well! nå!, ja ja!, ser man på!
look [lʊk]verbtitta <at >leta, söka <for efter>verka, förefalla, synaslook like se ut som, liknawhat does he look like? hur ser han ut?it looks like rain det ser ut att bli regnshe looks 50 hon ser ut som 50make sb look a fool göra ngn till ett åtlöje
[lʊk]verb [lʊk]substblick, tittlet me have a look får jag sehave a look at el. take a look at ta en titt påutseende, uttryck <an ugly look on his face>looks (pl.) uppsyn, min <angry looks>, uppsynpl. looks persons utseende <she has her mother’s looks>I don’t like the look of it jag tycker inte om det, det verkar oroande (med adv. o. prep.)look aboutse sig omlook afterse efter, sköta om, ha (ta) hand omlook after oneself klara sig själv, sköta om sigsköta, bevaka <look after one’s interests>look atse på, titta påit isn’t much to look at det ser ingenting utlook backse sig omse tillbaka, tänka tillbakafrom then on he never looked back från och med då gick det stadigt framåt för honomlook downse nedlook down on sb se ned på ngnlook forleta eftervänta siglook forwardse framåtlook forward to se fram emotlook intitta in <on sb till ngn>, hälsa på <on sb ngn>look intose in i, titta in iundersöka <I’ll look into the matter>look onse 'på, titta 'påbetrakta <look on sb with distrust>look outse ut, titta ut <look out of the window>se sig förlook out! se upp!, akta dig!look out on el. look out over ha utsikt överlook overse överse igenom, granskalook roundse sig omlook round the town se sig om i stadense sig om <for efter>look tose på, se tilllook to sb for sth vänta sig ngt av ngnlook upse upp, titta upplook up to sb se upp till ngnthings are looking up det börjar ljusna, det tar sigta reda på, slå upp <look up a word in a dictionary>vard. söka upp, hälsa pålook uponbetrakta <look upon sb with distrust>
© NE Nationalencyklopedin AB