Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

the [obetonat: ðə framför konsonantljud, ðɪ framför vokalljud; betonat: ði:] (så alltid i betydelse 4)bestämda artikelnthe book bokenthe old man den gamle mannenhe is the captain of a ship han är kapten på en båtthe London of our days våra dagars Londonthe following story följande historiaon the left hand på vänster handspeak the truth tala sanningthe Dixons Dixons, familjen Dixonen, ettto the amount of till ett belopp avat the price of till ett pris avför att ge eftertryckis he 'the skiljetecken mellan denna IPA och föreg. font saknasði: Dr. Smith? är han den kände (berömde) dr Smith?den, det, dethe wretch! den uslingen!the idiots! vilka idioter!, såna idioter!
[ðə]adverbthe…~ ju…destothe sooner the better ju förr dess bättre
off-the-peg [ˌɒfðəˈpeg]adjektivvard. konfektionssydd
Winnie-the-Pooh [ˌwɪnɪðəˈpu:]Nalle Puh
off-the-cuff [ˌɒfðəˈkʌf]adjektivimproviserad
lily of the valley [ˌlɪlɪəvðəˈvælɪ] (pl. lilies of the valley)substliljekonvalj
up-to-the-minute [ˌʌptəðəˈmɪnɪt]adjektivhelt aktuell, det senaste <up-to-the-minute news>
round-the-clock [ˈraʊndðəklɒk]adjektivdygnslånground-the-clock service dygnetruntservice
under-the-table [ˌʌndəðəˈteɪbl]adjektivvard. under bordet; svart <under-the-table dealings>
off-the-rack [ˌɒfðəˈræk]adjektivamer., vard.,se off-the-peg
out-of-the-way [ˌaʊtəvðəˈweɪ]adjektivavsides belägen, avlägsenovanlig
© NE Nationalencyklopedin AB