Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

test-drive [ˈtestdraɪv] (test-drove test-driven)transitivt verbprovköra
test-drove [ˈtestdrəʊv]imperf. av test-drive
test-driven [ˈtestdrɪvn]perf. p. av test-drive
© NE Nationalencyklopedin AB