Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

terrorist [ˈterərɪst]substterrorist
cloak [kləʊk]substslängkappa, manteltäckmantel <a cloak for terrorist activities>
act [ækt]substhandlingcaught in the act tagen på bar gärningterrorist act terroristdådbeslut <Act of Parliament>lagteat. akt, nummer <a circus act>vard.clean up one’s act el. get one’s act together vard. ta sig samman, skärpa sig
[ækt]verbhandla; agerafungera <as som>teat. spela
© NE Nationalencyklopedin AB