Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

terrorism [ˈterərɪzəm]substterrorism
growth [grəʊθ]substväxt, tillväxt <the growth of the city>; utveckling <the growth of trade>; framväxt <the growth of terrorism>, utvidgningväxt, växtlighet, vegetation; med. utväxt, svulst
© NE Nationalencyklopedin AB